Καλως ήρθατε στο portal υποστήριξης της λειτουργίας του συστήματος μισθοδοσίας ΔΙΑΣ.

Στα πλαίσια υλοποίησης του στόχου εγκαθίδρυσης κεντρικής υπηρεσίας μισθοδοσίας για το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, το ΙΤΥΕ έχει αναλάβει την υλοποίηση/συντήρηση και λειτουργία Εφαρμογής  η οποία διατίθεται στους κατά τόπους εκκαθαριστές μισθοδοσίας (σύστημα "ΔΙΑΣ").

Πρόγραμμα Μισθοδοσίας ΔΙΑΣ

Μέσω του προγράμματος «ΔΙΑΣ» οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας δύνανται να εξυπηρετήσουν τις μισθοδοσίες των Προκαταβολών – Προπληρωμών (τακτικός μισθός μονίμων, ιδιωτικού δικαίου που προπληρώνονται), των Δεδουλευμένων (αμοιβές που καταβάλλονται δεδουλευμένες), καθώς και των Ωρομισθίων. Το πρόγραμμα «ΔΙΑΣ» προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του Υπουργείου Οικονομικών για την καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών, αμοιβών, αποζημιώσεων και απολαβών μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (ΕΑΠ), έχει υλοποιήσει την δυνατότητα εξαγωγής Αναλυτικών Καταστάσεων Μισθοδοσίας (XML) για διευκόλυνση των εκκαθαριστών.

Σε συνεργασία με την Δ/νση Οικονομικών Υποθέσεων (Δ.Ο.Υ.) του ΥΠΑΙΘ, το πρόγραμμα επικαιροποιεί τις μισθοδοτικές παραμέτρους προσαρμόζοντας τες στις εκάστοτε σχετικές εγκυκλίους και οδηγίες.

 

Σκοπός κόμβου υποστήριξης των εφαρμογών μισθοδοσίας ΔΙΑΣ

Οι χρήστες του παρόντος κόμβου:

  • Μπορούν να μένουν ενήμεροι για κάθε νέα έκδοση της εφαρμογής μισθοδοσίας (πχ τι λειτουργικότητα προστέθηκε σε κάθε νέα έκδοση).
  • Μπορούν να ενημερωθούν για την διαδικασία που απαιτείται για την ένταξης ενός φορέα στην εφαρμογή μισθοδοσίας.
  • Έχουν πρόσβαση σε χρήσιμα εργαλεία που είναι απαραίτητα για την ένταξη στην εφαρμογή καθώς και σε μία βιβλιοθήκη οδηγών χρήσης των συστημάτων προπληρωμών και δεδουλευμένων.
  • Μπορούν να αναζητήσουν εύκολα σχετικό υλικό (οδηγίες χρήσης και εγγραφής στο ΔΙΑΣ, άρθρα και ανακοινώσεις σχετικά με τις διάφορες εκδόσεις της εφαρμογής κτλ) μέσω της σύνθετης αναζήτησης.
  • Έχουν πρόσβαση σε συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις (FAQs) για θέματα που έχουν να κάνουν με την χρήση των εφαρμογών Δεδουλευμένων και Προπληρωμών.
  • Χρησιμοποιώντας την υπηρεσία Υποβολής Αιτημάτων (Helpdesk), μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα αιτήματά τους προς την αρμόδια ομάδα υποστήριξης για οποιοδήποτε θέμα (απορία, πρόβλημα στη λειτουργία κλπ) σχετικά με τις εφαρμογές μισθοδοσίας.